Stakenberg 87
6718 DG Ede

Stakenberg 87
6718 DG Ede

Stakenberg 87
6718 DG Ede

De gezondheidszorg in Medisch Centrum Kernhem wordt uitgevoerd door de volgende partijen:

MEDISCH CENTRUM KERNHEM
 
Stakenburg 87
6718 DG EDE
HUISARTSENPRAKTIJK
De Ginkel

(0318) 237 135

HUISARTSPRAKTIJK DE WIT
A.M. de Wit

(0318) 652 864

CFB – EDE
Fysiotherapie en beweging

(0318) 652 426

EDESE APOTHEKEN
Apotheek Kernhem

(0318) 76 36 43

GELDERSE VALLEI/TROMBOSEDIENST
Bloedafname

ma. en wo.: 08.00 -10.00 uur
vrij.: 10.30 – 11.30 uur

ECHOGRAFIE
Coöperatie MSGV

(0318) 43 43 20

PSYCHOLOOG & EMDR THERAPEUT
Monique Harskamp

(06) 415 000 40

PRAKTIJK VOOR GEZOND BEWEGEN
Kinder- Oefentherapie Cesar

(0318) 300 603

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK EVA
locatie Kernhem

(0318) 612 554

MONDZORG C. DOLLEN
Corina Dollen

(06) 113 657 40

LOGOPEDIE EDE
Vivian van der Leeuw

(06) 138 404 41

ERGOTHERAPIE
Moniek Niessen

(06) 135 266 40

DIËTISTENPRAKTIJK
Laura Bulten

(06) 383 928 77

VOETVERZORGING
Suzanne van de Pol

(06) 172 287 40

MEDISCH CENTRUM KERNHEM
Stakenburg 87
6718 DG EDE